12 Jul 2018, 10:16

Вірус гепатиту b hbv hbcorag антитіла сумарні

Share

АНАЛІЗИ (лабораторія “Сінево”)                                                             ГОРМОНАЛЬНА ПАНЕЛЬ Тиреоїдна панель 2068 Кальцитонін 260 1001 Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO) 140 1003 Тиреоглобулін (ТГ) 140 1002 Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ) 140 1004 Тиреотропний гормон (ТТГ) 130 1005 Тироксин вільний (T4 вільний) 130 1006 Тироксин загальний (T4 загальний) 130 1007 Трийодтиронин вільний (T3 вільний) 130 1008 Трийодтиронин загальний (T3 загальний) 130 1218 Пакет №3.5 (Тиреоїдний: ТТГ, АТПО, Т3 вільний, Т4 вільний) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO);Тироксин вільний (T4 вільний);Трийодтиронин вільний (T3 вільний)) 480 Репродуктивна панель 9001 Андростендіон 180 2084 Антимюллерів гормон (АМГ, MIS) 350 1015 Естрадіол (E2) 130 1009 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 140 1010 Прогестерон 140 1011 Пролактин 140 1014 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 140 1097 Пакет №13 (Гормональний 1) (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ);Пролактин;Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)) 380 Панель гіпоталамо-гіпофізарно-надниркових гормонів 2069 17-α-оксипрогестерон (17-OHP) 140 1017 Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s) 140 1020 Кортизол (сироватка) 200 Панель порушень вуглеводного обміну 1079 Глюкоза (сироватка) 80 1080 Глікований гемоглобін (HbA1c) 140 1081 З’єднуючий пептид (С-пептид) 140 1019 Інсулін 140 1166 Пакет №170 (Індекс HOMA) (Глюкоза (сироватка);Інсулін;Розрахунок індексу HOMA) 200 Онкологічна панель 1023 α-фетопротеїн (АФП) 150 1029 Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19) 250 9034 Онкомаркер підшлункової залози (СА 50) 610 1026 Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) 150 1030 Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) 140 ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ Гепатити 1144 Вірус гепатиту A (HAV), антитіла сумарні 170 2009 Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM 160 2010 Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні 170 2007 Вірус гепатиту B (HBV), HBeAg 200 2008 Вірус гепатиту B (HBV), HBeAg, антитіла сумарні 190 1035 Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген) 160 1036 Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, антитіла сумарні 170 9353 Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, кількісне визначення 240 2200 Вірус гепатиту C (HCV), авідність антитіл IgG 220 2012 Вірус гепатиту C (HCV), антитіла IgM 150 2013 Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні 200 3002 ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, кількісне визначення, Real-time) 550 3001 ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, якісне визначення, Real-time) 260 3004 ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, генотип 1a,1b, 2, 3a, 4, Real-time) 410 3005 ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, кількісне визначення, Real-time) 610 3003 ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, якісне визначення, Real-time) 320 1573 Пакет №131 (Первинний скринінг на гепатит В) (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген);Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні) 300 1622 Пакет №174 (Первинний скринінг на гепатити В і С) (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген);Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні;Вірус гепатиту C (HCV), антитіла IgM;Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor, NS3, NS4, NS5 антитіла IgG) 630 1643 Пакет №186 (Гепатити В, С)  (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген);Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні;Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor, NS3, NS4, NS5 антитіла IgG) 500 1743 Пакет №295 (Раціональний скринінг гепатитів) (Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні;Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні) 330 1744 Пакет №296 (Раціональний скринінг гепатитів та ендокринної патології) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Паратгормон (ПТГ);Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні;Глікований гемоглобін (HbA1c);Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні) 690 1116 Пакет №40 (Біохімічний скринінг функції печінки) (Холестерин;Альбумін;Білок загальний;γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT);Залізо сироваткове;Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP);Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL);Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL);Тригліцериди;Трансферин;Феритин;Альбуміни (%);Глобуліни (%);Альбумін-глобулінове співвідношення;Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL);Коефіцієнт атерогенності (КА)) 640 2061 Пакет №6 (Гепатити А, В, С) (Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM;Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген);Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM;Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor, NS3, NS4, NS5 антитіла IgG) 630 1135 Пакет №6.1 (Первинний скринінг інфекційних гепатитів) (Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM;Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген);Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM;Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT);Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST);γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT);Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP);Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні) 800 9157 Пакет №6.2 (Комплекс гепатиту B) (HBs-антиген;HBs-антитіла (кількісне визначення);HBc-антитіла (IgG/IgM);HBc-антитіла IgM;HBe-антиген;HBe-антитіла) 1 150 3078 Пакет №6.3 (ПЛР. Гепатит В) (ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, якісне визначення, Real-time);ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, кількісне визначення, Real-time)) 730 3079 Пакет №6.4 (ПЛР. Гепатит С) (ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, якісне визначення, Real-time);ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, кількісне визначення, Real-time);ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, генотип 1a,1b, 2, 3a, 4, Real-time);ПЛР. Генетика. Інтерлейкін-28B (ІЛ-28, IL-28B)) 1 750 ЦМВ-інфекція 3029 ПЛР. Цитомегаловірус (кров, кількісне визначення) 150 3070 ПЛР. Вірус герпесу 1 і 2 типів (кров, якісне визначення) 150 3030 ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (кров, кількісне визначення) 150 3013 ПЛР. Toxoplasma gondii (кров, якісне визначення) 150  Краснуха (Rubella virus) 2140 Вірус краснухи, авідність антитіл IgG 220 2032 Вірус краснухи, антитіла IgG 140 2033 Вірус краснухи, антитіла IgМ 140 TORCH-пакети 2176 Пакет №5.1 (TORCH IgG: HSV 1 і 2, TOXO, CMV, RUB) (Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG;Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgG;Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgG;Toxoplasma gondii, антитіла IgG;Вірус краснухи, антитіла IgG) 650 3015 ПЛР. Chlamydia trachomatis (кров, якісне визначення) 150 Інші інфекції 2206 Clostridium difficile (токсин A/B), антиген у калі (кількісне визначення) 360  Паразитарні дослідження 2058 Ascaris lumbricoides, антитіла IgG 270 2056 Giardia (лямблії), антитіла сумарні 170  Кір (Morbillivirus) 2164 Вірус кору, антитіла IgG 160 2153 Вірус кору, антитіла IgM 280  Helicobacter pylori 2041 Helicobacter pylori, антитіла IgG 140  ПАНЕЛЬ ІМУНОЛОГІЇ Аутоімунологічні дослідження 9684 HLA-В27/HLA-В7 (якісне визначення) 600 9344 Антинуклеарні антитіла (ANA, метод IFT) 240  Діагностика целіакії 9323 Генетика. Целіакія (HLA DQ2, DQ7, DQ8) 4 820  Ревматоїдна панель 1115 Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG 320 1209 Пакет №4.4 (Ревмопроби) (Антистрептолізин-О (АСЛ-О);Ревматоїдний фактор (РФ);C-реактивний білок (СРБ)) 160  Панель біохімічних досліджень  Клінічна хімія 1044 α-Амілаза 50 1051 γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) 50 1042 Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) 60 1043 Альбумін 50 1045 Антистрептолізин-О (АСЛ-О) 60 1046 Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) 50 1048 Білірубін загальний 50 1047 Білок загальний 50 9041 Жовчні кислоти 300 1052 Залізо сироваткове 50 1053 Калій (сироватка) 50 1054 Кальцій загальний (сироватка) 50 1156 Кальцій іонізований (сироватка) 90 1055 Креатинін 50 9343 Креатинкіназа-ММ (КФК-ММ) 560 1056 Креатинфосфокіназа (КФК загальна) 50 1068 Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) 50 1058 Магній 50 1061 Натрій (сироватка) 50 1062 Ревматоїдний фактор (РФ) 60 1063 Серомукоїди 50 1059 Сечова кислота 50 1060 Сечовина 50 1065 Тимолова проба 50 1091 Пакет №4.1 (Печінкові проби + звіт з описом лабораторних показників) (Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT);Альбумін;Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST);Білок загальний;Білірубін загальний;Білірубін прямий;γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT);Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP);Білірубін непрямий;Примітка) 280 1181 Пакет №4.12 (Біохімія крові + звіт з описом лабораторних показників) (Холестерин;Глюкоза (сироватка);Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT);Альбумін;Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST);Білок загальний;Білірубін загальний;Білірубін прямий;γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT);Креатинін;Сечова кислота;Сечовина;Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP);Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL);Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL);Тригліцериди;Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL);Коефіцієнт атерогенності (КА);Білірубін непрямий;Примітка) 700 1217 Пакет №4.14 (Електроліти крові – калій, натрій, хлор) (Натрій (сироватка);Хлор (сироватка);Калій (сироватка)) 130 1092 Пакет №4.3 (Ниркові проби) (Креатинін;Сечова кислота;Сечовина) 130 1090 Пакет №4.6 (Білірубін фракційно) (Білірубін загальний;Білірубін прямий;Білірубін непрямий) 100 1165 Пакет №42 (Метаболічний) (Холестерин;Глюкоза (сироватка);Інсулін;Білок загальний;Сечова кислота;Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL);Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL);Тригліцериди;З’єднуючий пептид (С-пептид);Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL);Коефіцієнт атерогенності (КА)) 600  Показники ліпідного обміну 1121 Аполіпопротеїн А-1 80 1122 Аполіпопротеїн В 80 1143 Ліпаза 70 1074 Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL) 50 1075 Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL) 50 1072 Тригліцериди 50 1073 Холестерин 50 1094 Пакет №4.5 (Ліпопротеїди фракційно + звіт з описом лабораторних показників) (Холестерин;Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL);Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL);Тригліцериди;Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL);Коефіцієнт атерогенності (КА);Примітка) 220  Діагностика анемії 1085 Феритин 150 1086 Фолієва кислота (сироватка) 150 Маркери серцево-судинних захворювань 9003 Гомоцистеїн 280 2081 Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ) 120 Гострофазові маркери 1064 C-реактивний білок (СРБ) 60 9011 Прокальцитонін 660 ПАНЕЛЬ ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  Аналіз крові 4016 Антирезусні антитіла 280 4003 Група крові/резус фактор 120 4019 Клінічний аналіз крові (автоматизований з формулою + ручна лейкоформула) (Аналіз крові розгорнутий (ЗАК);Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR);Лейкоцитарна формула (ручний підрахунок)) 130 4018 Клінічний аналіз крові (автоматизований з формулою) (Аналіз крові розгорнутий (ЗАК);Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR)) 100 Оцінка гемостазу 1101 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ) 60 1100 Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ / INR) 80 1102 Тромбіновий час (ТЧ) 60 1103 Фібриноген 80 1104 Коагулограма (ПВ, % за Квіком, МНВ, АЧТЧ, Фібриноген, ТЧ) (Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ / INR);Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ);Тромбіновий час (ТЧ);Фібриноген) 240 Аналіз сечі 4006 Аналіз сечі по Нечипоренко 80 4004 Аналіз сечі загальний (ЗАС + ручна мікроскопія осаду) (Аналіз сечі загальний;Ручна мікроскопія осаду сечі) 90  Аналіз кала 4010 Копрограма 110 Панель неінвазивних методів оцінки стану печінки 1139 Пакет №4.7 (Біохімія для ФіброТеста) (Білірубін загальний;γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT);Гаптоглобін;Аланінамінотрансфераза/PYP;Аполіпопротеїн А-1;α-2-макроглобулін) 440 1140 Пакет №4.8 (Біохімія для ФіброМакса) (Холестерин;Глюкоза (сироватка);Білірубін загальний;γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT);Тригліцериди;Гаптоглобін;Аланінамінотрансфераза/PYP;Аполіпопротеїн А-1;α-2-макроглобулін;Аспартатамінотрансфераза/PYP) 550 1148 ФіброМакс (Холестерин;Глюкоза (сироватка);Білірубін загальний;γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT);Тригліцериди;Гаптоглобін;Аланінамінотрансфераза/PYP;Аполіпопротеїн А-1;α-2-макроглобулін;Аспартатамінотрансфераза/PYP;Неінвазивна оцінка ризику захворювань печінки) 2 600 1147 ФіброТест (Білірубін загальний;γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT);Гаптоглобін;Аланінамінотрансфераза/PYP;Аполіпопротеїн А-1;α-2-макроглобулін;Неінвазивна оцінка ризику захворювань печінки) 1 800  Панель генетичних досліджень 9335 Хвороба Крона, поліморфізм генів NOD2 і ATG16 9 970  Комплексні дослідження (пакети) 1162 Пакет №11 (Цереброваскулярний ризик) (Кальцій загальний (сироватка);Холестерин;Магній;C-реактивний білок (СРБ);Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL);Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL);Тригліцериди;Глікований гемоглобін (HbA1c);Калій (сироватка);Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL);Коефіцієнт атерогенності (КА);Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ / INR);Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ);Фібриноген) 700 9415 Пакет №124 (Лабораторна діагностика саркоїдоза) (Ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ);Розчинний рецептор інтерлейкіну-2 (sIL-2R)) 940 1571 Пакет №127 (Здорова печінка + звіт з описом лабораторних показників) (Холестерин;Аналіз крові розгорнутий (ЗАК);Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген);Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні;Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT);Альбумін;Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST);Білок загальний;Білірубін загальний;Білірубін прямий;γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT);Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP);Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL);Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL);Тригліцериди;Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні;Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL);Коефіцієнт атерогенності (КА);Білірубін непрямий;Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR);Вірус гепатиту A (HAV), антитіла сумарні;Примітка) 1 150 1097 Пакет №13 (Гормональний 1) (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ);Пролактин;Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)) 380 2221 Пакет №130 (Первинний скринінг на антифосфоліпідний синдром) (Кардіоліпін, антитіла IgG;Вовчаковий антикоагулянт;β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG) 530 1573 Пакет №131 (Первинний скринінг на гепатит В) (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген);Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні) 300 1166 Пакет №170 (Індекс HOMA) (Глюкоза (сироватка);Інсулін;Розрахунок індексу HOMA) 200 1622 Пакет №174 (Первинний скринінг на гепатити В і С) (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген);Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні;Вірус гепатиту C (HCV), антитіла IgM;Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor, NS3, NS4, NS5 антитіла IgG) 630 1643 Пакет №186 (Гепатити В, С)  (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген);Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні;Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor, NS3, NS4, NS5 антитіла IgG) 500 1218 Пакет №3.5 (Тиреоїдний: ТТГ, АТПО, Т3 вільний, Т4 вільний) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO);Тироксин вільний (T4 вільний);Трийодтиронин вільний (T3 вільний)) 480 1761 Пакет №312 (Біохімія крові розширена + звіт з описом лабораторних показників) (Холестерин;Глюкоза (сироватка);Інсулін;Паратгормон (ПТГ);Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT);Альбумін;Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST);Білок загальний;Білірубін загальний;Білірубін прямий;γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT);Залізо сироваткове;Креатинін;Сечова кислота;Сечовина;Натрій (сироватка);Ревматоїдний фактор (РФ);C-реактивний білок (СРБ);Фосфор;Хлор (сироватка);Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP);Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL);Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL);Тригліцериди;Глікований гемоглобін (HbA1c);Калій (сироватка);Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL);Коефіцієнт атерогенності (КА);Білірубін непрямий;Розрахунок індексу HOMA;Примітка) 1 100 1780 Пакет №314 (Біжи разом з Сінево) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Глікований гемоглобін (HbA1c)) 220 4073 Пакет №318 (Здоров’я вегетаріанця) (Холестерин;Глюкоза (сироватка);Аналіз крові розгорнутий (ЗАК);Паратгормон (ПТГ);Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT);Альбумін;Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST);Білок загальний;Білірубін загальний;Білірубін прямий;γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT);Залізо сироваткове;Креатинін;Магній;Сечова кислота;Сечовина;Фосфор;Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP);Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL);Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL);Тригліцериди;Ціанокобаламін (вітамін B12);Трансферин;Феритин;Фолієва кислота (сироватка);Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL);Коефіцієнт атерогенності (КА);Білірубін непрямий;Гомоцистеїн;Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR);Кальцій іонізований (сироватка);Відсоток насичення трансферину;Лейкоцитарна формула (ручний підрахунок);Аналіз сечі загальний;Ручна мікроскопія осаду сечі;25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D) 2 000 1181 Пакет №4.12 (Біохімія крові + звіт з описом лабораторних показників) (Холестерин;Глюкоза (сироватка);Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT);Альбумін;Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST);Білок загальний;Білірубін загальний;Білірубін прямий;γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT);Креатинін;Сечова кислота;Сечовина;Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP);Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL);Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL);Тригліцериди;Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL);Коефіцієнт атерогенності (КА);Білірубін непрямий;Примітка) 700 1217 Пакет №4.14 (Електроліти крові – калій, натрій, хлор) (Натрій (сироватка);Хлор (сироватка);Калій (сироватка)) 130 1092 Пакет №4.3 (Ниркові проби) (Креатинін;Сечова кислота;Сечовина) 130 1209 Пакет №4.4 (Ревмопроби) (Антистрептолізин-О (АСЛ-О);Ревматоїдний фактор (РФ);C-реактивний білок (СРБ)) 160 2181 Пакет №4.4.4 (Антитіла до гельмінтів) (Giardia (лямблії), антитіла сумарні;Ascaris lumbricoides, антитіла IgG;Toxocara canis, антитіла IgG;Echinococcus granulosus, антитіла IgG;Trichinella spiralis, антитіла IgG;Opisthorchis felineus, антитіла IgG;Opisthorchis felineus, антитіла IgM) 1 100 1090 Пакет №4.6 (Білірубін фракційно) (Білірубін загальний;Білірубін прямий;Білірубін непрямий) 100 1139 Пакет №4.7 (Біохімія для ФіброТеста) (Білірубін загальний;γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT);Гаптоглобін;Аланінамінотрансфераза/PYP;Аполіпопротеїн А-1;α-2-макроглобулін) 440 1140 Пакет №4.8 (Біохімія для ФіброМакса) (Холестерин;Глюкоза (сироватка);Білірубін загальний;γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT);Тригліцериди;Гаптоглобін;Аланінамінотрансфераза/PYP;Аполіпопротеїн А-1;α-2-макроглобулін;Аспартатамінотрансфераза/PYP) 550 1165 Пакет №42 (Метаболічний) (Холестерин;Глюкоза (сироватка);Інсулін;Білок загальний;Сечова кислота;Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL);Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL);Тригліцериди;З’єднуючий пептид (С-пептид);Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL);Коефіцієнт атерогенності (КА)) 600 2061 Пакет №6 (Гепатити А, В, С) (Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM;Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген);Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM;Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor, NS3, NS4, NS5 антитіла IgG) 630 1135 Пакет №6.1 (Первинний скринінг інфекційних гепатитів) (Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM;Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген);Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM;Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT);Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST);γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT);Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP);Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні) 800 9157 Пакет №6.2 (Комплекс гепатиту B) (HBs-антиген;HBs-антитіла (кількісне визначення);HBc-антитіла (IgG/IgM);HBc-антитіла IgM;HBe-антиген;HBe-антитіла) 1 150 3078 Пакет №6.3 (ПЛР. Гепатит В) (ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, якісне визначення, Real-time);ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, кількісне визначення, Real-time)) 730 3079 Пакет №6.4 (ПЛР. Гепатит С) (ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, якісне визначення, Real-time);ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, кількісне визначення, Real-time);ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, генотип 1a,1b, 2, 3a, 4, Real-time);ПЛР. Генетика. Інтерлейкін-28B (ІЛ-28, IL-28B)) 1 750 1148 ФіброМакс (Холестерин;Глюкоза (сироватка);Білірубін загальний;γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT);Тригліцериди;Гаптоглобін;Аланінамінотрансфераза/PYP;Аполіпопротеїн А-1;α-2-макроглобулін;Аспартатамінотрансфераза/PYP;Неінвазивна оцінка ризику захворювань печінки) 2 600 1147 ФіброТест (Білірубін загальний;γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT);Гаптоглобін;Аланінамінотрансфераза/PYP;Аполіпопротеїн А-1;α-2-макроглобулін;Неінвазивна оцінка ризику захворювань печінки) 1 800

Что делать, если у меня похожий, но другой вопрос?

Если вы не нашли нужной информации

среди ответов на этот вопрос

, или же ваша проблема немного отличается от представленной, попробуйте задать

дополнительный вопрос

врачу на этой же странице, если он будет по теме основного вопроса. Вы также можете

задать новый вопрос

, и через некоторое время наши врачи на него ответят. Это бесплатно. Также можете поискать нужную информацию в

похожих вопросах

на

этой странице

или через страницу

поиска по сайту

. Мы будем очень благодарны, если Вы порекомендуете нас своим друзьям в

социальных сетях

.
Медпортал 03online.com осуществляет медконсультации в режиме переписки с врачами на сайте. Здесь вы получаете ответы от реальных практикующих специалистов в своей области. В настоящий момент на сайте можно получить консультацию по 43 направлениям:

аллерголога

,

венеролога

,

гастроэнтеролога

,

гематолога

,

генетика

,

гинеколога

,

гомеопата

,

дерматолога

,

детского гинеколога

,

детского хирурга

,

детского эндокринолога

,

диетолога

,

иммунолога

,

инфекциониста

,

кардиолога

,

косметолога

,

логопеда

,

лора

,

маммолога

,

медицинского юриста

,

нарколога

,

невропатолога

,

нейрохирурга

,

нефролога

,

онколога

,

онкоуролога

,

ортопеда-травматолога

,

офтальмолога

,

педиатра

,

пластического хирурга

,

проктолога

,

психиатра

,

психолога

,

пульмонолога

,

сексолога-андролога

,

стоматолога

,

уролога

,

фармацевта

,

фитотерапевта

,

флеболога

,

хирурга

,

эндокринолога

.
Мы отвечаем на 96.46% вопросов.
Оставайтесь с нами и будьте здоровы!

№52-Гепатит B: -Вірус гепатиту В (HBV),НВs-антиген, сумарні антитіла -Вірус гепатиту В (HBV),НВs-антиген (австралійський антиген), кількісне визначення) -Вірус гепатиту В (HBV), HВcor-антиген, антитіла Ig М -Вірус гепатиту В (HBV), HВcor-антиген, сумарні антитіла -Вірус гепатиту В (HBV), НВе-антиген -Вірус гепатиту В (HBV), НВе-антиген, антитіла Ig G.8101

Фрейд, Гитлер, Франц Иосиф и Сталин жили в одном городе в 1913 году! В указанном году все эти поистине легендарные личности проживали в австрийской столице. Виделись ли они ― доподлинно не известно. Но очень даже вероятно!